WET WOZ

In voorkomende gevallen voeren wij voor particulieren en lokale overheden werkzaamheden en taxaties uit.